Học bổng cao học quốc tế 23 tháng 2, 2017

Trường Đại học Lâm nghiệp tổ chức đào tạo Thạc sỹ lâm nghiệp theo tiêu chuẩn quốc tế, giảng dậy bằng tiếng Anh. Nay xin thông báo các xuất học bổng như sau.

Đọc tiếp
Scholarships for Asian students 24 tháng 2, 2017

The Vietnam National University of Forestry offers a full-time two-year International Master's Program in Forestry. There are scholarships Asian students. For more information, click here.

Đọc tiếp